OÜ Vee-Ekspert tegeleb alates 1997 aastast joogi-, tarbe ja tehnoloogilise vee puhastamisega.

Tegevusvaldkonnad:
  • Joogiveefiltrite müük
  • Veepuhastite ehitamine
  • Katlavee kemikaalide müük
  • Veepehmendite müük ja paigaldus.
  • Tehnoloogilise vee ettevalmistus tootmises
  • Membraanfiltrite müük ja paigaldus
  • Veeanalüüsiks kiirtestide müük
  • Filtermaterjalide müük
  • Erinevate veefiltri komponentide ja neile varuosade müük  (firmad Clark, Autotrol, Fleck, SIATA, Pentair jne.)

Rakendame töös parimat säästvat tehnoloogiat ja keskkonnasõbralikke materjale, lahendame erinevaid veekvaliteedi probleeme vastavuses kehtivate nõuete ning kliendi soovidega.

Üle 20 tegevusaasta jooksul oleme ehitanud veepuhasteid munitsipaalveevarustuse, katlamajade ja tootmise tarbeks.

Seadmete häireteta töö tagamiseks on enamuse klientidega sõlmitud pikaajalised hoolduslepingud.

Konkurentsis püsimiseks tegeleme pidevalt arendustööga – külastame regulaarselt erialamesse AQUATECH üle maailma ning sõlmime otsekontakte perspektiivsete tarnijatega.